Grødeskæring I Værebro å

Værebro Å skal op kort tid grødeskæres af et nyt privat firma. Det betyder en hel ny grædeskæringsmetode, der gør at de vil køre langs bredden med en gravemaskine med en såkaldt ”mejekurv” som ses på billedet