Regnvandprojektet

Info til alle medlemmer(dog ikke Paulsvej) og ejendomsmæglere

Investeringsomfang –oplyst af FORS v/ projektleder Amalie Enk i juni 2017:

Hvis ejendommen er en de af spildevandstillægget skal FORS(det der før hed Roskilde Forsyning) inden for en nær fremtid etablerer et regnvandssystem i området.

Erfaringstal viser, at separatkloakering på egen matrikel prismæssigt lægger fra 20.000-50.000 kr. Prisen på et regnvandsanlæg kan varierer rigtig meget alt efter hvor på ejendommen huset er placeret, hvordan tagnedløb er placeret, hvor skal en faskine placeres, hvor stor skal den være mv. så det kan være svært at udtale sig helt præcis om en pris.

Jeg vil anbefale, at kontakte en kloakmester og få hjælp til at finde en mulig løsning og en pris. Kontakt gerne 2-3 kloakmester for at få et realistisk og sammenlignelig pris, altså sikre at det er den rigtig pris der gives.


Tidsplan for projektet

FORS er pt. ved at projektere(2017 -2018) og forventer at udføre opgaven i etaper fra 2018 til 2021. Det kan være en fordel at vente med at kontakte en kloakmester til projektet er projekteret og FORS har lavet en bedre tidsplan for projektet.


Hvem er en del af regnvandsprojektet

Om en ejendom er omfattet af regnvandsprojektet fremgår af tillæg 1 til spildevandsplanen, som også kan findes på kommunens hjemmeside. Pt. Har kommunen ikke lagt op til en tilslutningspligt til regnvandsprojektet, men hvis grunden er højere end naboerne kan man have svært ved at holde vand på egen grund, som er et krav i den nye lokalplan. Enkelte beboere kan derfor få krav om tilslutningspligt, hvis naboer klager. Omkostninger til ledningsarbejder på egen grund vil være forskellig.
Omkostningerne for grundejerforeningen forventes i mindre omfang, men som du kan læse af regnskabet har grundejerforeningen kapital. FORS kommer til at betale de fleste omkostninger til regnvandsprojektet og deres omkostninger er over 50 mio.